IPconnectionsMaatschappelijk verantwoord ondernemen

nowweb-ipconnections-mvo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is standaard verweven in ons DNA en maakt dagelijks onderdeel uit van onze bedrijfsvoering en de omgang met elkaar. Wij doen ons best om op elk vlak bewuste keuzes te maken om ons personeel, onze omgeving en onze klanten zo maatschappelijk verantwoord te benaderen. Hiervoor maken wij gebruik van de 3 P’s.

People

Het succes van ons bedrijf wordt gerealiseerd door onze medewerkers. Onze mensen zijn de organisatie en zij bieden een meerwaarde in onze oplossingen en projecten. Eigen ondernemerschap is een veelgebruikte uitspraak binnen IPconnections. De werknemers van IPconnections hebben een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid in hun dagelijkse taken. Zij krijgen de vrijheid om het beste van zichzelf te laten zien en zich verder te ontwikkelen. Dit onder goede arbeidsomstandigheden, met scholingstrajecten en in een prettige werkomgeving. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan de privé-situatie van iedere medewerker. Alleen wanneer een medewerker privé goed in zijn of haar vel zit, kan deze medewerker het beste uit zichzelf halen. Ook worden de medewerkers gestimuleerd om gezond te leven en actief bezig te zijn door bijvoorbeeld het beoefenen van sport. Als laatste hecht de directie van IPconnections veel waarde aan de team spirit. Er worden dan ook veel activiteiten georganiseerd om het bestaande groepsgevoel te behouden en te versterken. Buiten de seizoensgebonden activiteiten, zoals een Sinterklaas-middag voor de gezinnen, een bouwvakborrel en de kerstlunch, worden er ook uitjes georganiseerd – zoals karten, etentjes en het bezoeken van concerten of voetbalwedstrijden.

IPconnections is VCA gecertificeerd. Daarbij zijn alle medewerkers in het bezit van een VOG-verklaring. Iedereen is ervan op de hoogte hoe hij of zij op een veilige manier voor mens en milieu de werkzaamheden kan verrichten.

Natuurlijk omvat people een breder kader dan alleen de eigen medewerkers. IPconnections probeert ook de mens in de omgeving van dienst te zijn. Dit doen wij o.a. door stageplekken aan te bieden voor regionale opleidingen en ook voorlichting te geven op scholen met relevant onderwijs. Ook worden (regionale) goede doelen gesteund.

Planet

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speelt een steeds belangrijkere rol binnen de bedrijfsvoering van IPconnections. Wij zijn ons al langer bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen alsmede het gebruik daarvan. Dit betekent dat we een pro-actief milieubeleid voeren en datgene moeten gaan doen om te komen tot reductie van onze CO2-emissies.

Er wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. We streven ernaar de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen. Hierdoor wordt bespaard op bijvoorbeeld energie, water en grondstoffen.

Tevens hebben wij een strikt leveranciers beleid ingevoerd waarbij de leverancier door IPconnections wordt beoordeeld op de mate van MVO. Zo wordt gekeken of de producenten CO2-neutraal produceren of dit compenseren. Ook kijken we ook naar zaken die op andere wijze milieubelastingen veroorzaken, zoals het gebruik van vervoer. Stap voor stap zijn we bezig met het verduurzamen van ons wagenpark en bieden we onze medewerkers flexibele werktijden aan waardoor zij zich minder of op andere tijden op de weg bevinden.

Profit

IPconnections heeft kwaliteit en tevreden klanten en leveranciers als hoogste prioriteit. Wij werken enkel samen met duurzame partners en gaan samen voor een plezierige en jarenlange samenwerking. IPconnections zet zich in voor transparante bedrijfsvoering, ook op financieel gebied. Wij voeren een transparante boekhouding. Ook ons HRM-beleid is open en integer. Het personeelsverloop is laag en we gaan altijd in gesprek met medewerkers, mochten er issues ontstaan.

Een ander aspect dat valt onder profit is de omgang met de markt. IPconnections houdt de markt continu scherp in de gaten. Dat doen we door het bezoeken van seminars, het deelnemen aan projecten waarin kennisdeling en samenwerking voorop staan, door bezoek aan beurzen en de literatuur bij te houden.

Om op een goede manier maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen vindt de directie van IPconnections het erg belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn in de regio. Diverse lokale initiatieven worden door IPconnections ondersteund.