IPconnections

Wageningen UR

Wageningen UR

Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO.

‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’

Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.

De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en Wageningen University in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.

De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen UR wordt bevestigd door de prominente positie die wij innemen in de internationale rankings en citatie-indexen.

Als universiteit zijn wij voor een groot deel afhankelijk van onze ICT omgeving. De basis “ het fundament” hiervan is de horizontale netwerk bekabeling. Alleen wanneer deze infrastructuur goed functioneert kunnen wij onze studenten en onderzoekers de faciliteiten bieden welke zij dagelijks nodig hebben om hun werk op een juiste ordentelijke manier uit te kunnen voeren. Wij zien de infrastructuur dan ook als een specialisme.

Om hier invulling aan de geven zijn wij een samenwerking met JS network solutions aangegaan. JS is als expert op het gebied van ICT infrastructuren in veel van onze trajecten betrokken. Daarnaast fungeren zij voor ons al sparringspartner voor toekomstvaste oplossingen.

Vooral de mate van flexibiliteit alsmede die van kwaliteit welke geboden wordt heeft ons doen besluiten een samenwerking met hen aan te gaan. Door het zeer persoonlijke contact is het mogelijk onze ideeën te verwezenlijken.

Wageningenur.nl